کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


تکالیف و وظایف ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

- شفاف‌سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم
- اصلاح وکوتاه‌نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد
- توسعه فناوری اداری
- انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستور‌العمل‌های مربوط
- انتخاب بازرس یا بازرسان
- انجام نظارتهای لازم به طریق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف ومأموریتهای محوله
- تشویق اشخاصی که تخلفات مربوط به این آیین‌نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد.
- پیش‌بینی حق فسخ برای دانشگاه در قرارداد بااشخاص حقیقی و حقوقی
- بررسی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر حیطه فعالیت‌های دانشگاه (گلوگاه‌های فسادخیز)‌ و پیش‌بینی راهکارهای اصلاحی مورد نیاز و اقدام در جهت بکارگیری آن‌ها و بازرسی و پایش تمامی گلوگاه‌های فسادخیز و ارایه گزارش به ستاد
- برنامه‌ریزی در زمینه آموزش قوانین و مقررات و اصول و مبانی بازرسی به کارکنان و بازرسان و اجرای صحیح و کامل برنامه
- اجرای کل مصوبات ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد(در جهت ارتقاء سلامت اداری دانشگاه
- تدوین شاخصهای سلامت اداری دانشگاه
- سنجش سالانه میزان سلامت اداری دانشگاه بر اساس شاخص های تدوین شده

تعداد بازديد از اين صفحه : 1741