کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


اهداف تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

- شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
- افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع
- برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها
- بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
- بهبود فرهنگ‌ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
- تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری
- تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های دانشگاه

تعداد بازديد از اين صفحه : 815