کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ده برنامه تحول اداری

الف: الزامات تحول
‌1- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
‌2- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول
‌3- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
‌4- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

توجه : جهت آشنایی بیشتر با محورهای ده برنامه تحول اداری ، بر روی لینک درسنامه آموزشی مربوطه کلیک نمایید :
ب: برنامه‌ها
1- استقرار دولت الکترونیک ( موضوع ماده ‌38، ‌40 قانون مدیریت خدمات کشوری)
  درسنامه آموزشی ...
‌1-1- ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات
‌2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت
‌3-1- رسیدگی به شکایات مردم
‌4-1- ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات

2- عدالت استخدامی و نظام پرداخت درسنامه آموزشی ...
‌1-2- برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی و ایجاد فرصت‌های یکسان
‌2-2- توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
‌3-2- استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل

3- ساماندهی نیروی انسانی درسنامه آموزشی ...
‌1-3- واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها (موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌3-2- انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری
‌3-3- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه
‌4-3- بازخرید سنوات خدمت
‌5-3- موافقت با مرخصی بدون حقوق
‌6-3- انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی
‌7-3- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور
‌8-3- حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری

4- تمرکز زدایی درسنامه آموزشی ...
‌1-4- انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها
‌2-4- توجه به مناطق محروم و دورافتاده
‌3-4- تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور موضوع بخش‌نامه شماره ‌65365-44185 مورخ ‌23/3/1389 ریاست جمهوری
‌4-4 منع هرگونه استخدام و انتقال به تهران

5- افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری) درسنامه آموزشی ...
‌1-5- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و ‌16 قانون مدیربیت خدمات کشوری)
‌2-5- تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات
‌3-5- اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی
‌4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان

6- سلامت اداری درسنامه آموزشی ...
‌1-6- تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها
‌2-6- اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌3-6- برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی

7- اصلاح ساختار و فرآیندها درسنامه آموزشی ...
‌7-1- ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌2-7- کوتاه کردن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی
‌3-7- اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌4-7- اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری (موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری)

‌8- توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی  درسنامه آموزشی ...
‌1-8- متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌2-8- ایجاد ارتباط ما بین ارتقا کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن
‌3-8- ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان

‌9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها درسنامه آموزشی ...
‌1-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن
‌2-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای
‌3-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌20 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌4-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌54 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌5-9- ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌55 قانون مدیریت خدمات کشوری)

10- خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع درسنامه آموزشی ...
‌1-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی
‌2-10- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری)
‌3-10- تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقا و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری)


تعداد بازديد از اين صفحه : 3711