کمیسیون تحول اداری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تماس با ماآدرس: کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، سازمان مرکزی، معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری و پشتیبانی، دبیرخانه کمیسیون تحول اداری

شماره تماس: 55912215 - 031     دورنگار: 55513010 - 031        کدپستی: 51167-87317

آدرس اینترنتی: http://tahavol.kashanu.ac.ir     پست الکترونیک: tahavol@kashanu.ac.ir


نام و نام خانوادگی* :
پست الکترونيکي* :
موضوع
گیرنده ی پست الکترونیک:
شرح مختصر:
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image